Curs EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA

Pentru ca o persoană să urmeze cursul de evaluator de risc la securitatea fizică trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele cerinţe speciale:

  • să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic;
  • să nu fie înscrisă cu antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
  • să aibă experienţă practică de minim 3 ani, dobândită după intrarea în vigoare a Legii nr.333/2003, în domeniul organizării, planificării, pregătirii, executării sau exercitării controlului măsurilor de pază şi protecţie în formele prevăzute de legea pazei. Dovada experienţei se face cu adeverinţe în original, eliberate de angajatori sau I.T.M., care atestă perioadele de activitate şi funcţia deţinuta în cadrul societăţilor specializate în domeniul pazei şi/sau a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, a instituţiilor care desfăşoară activităţi de ordine publică şi siguranţă naţională sau în structurile de securitate proprii unităţilor economice.
  • să posede cunoştinţe în toate domeniile privind securitatea mecanofizică, sistemele de alarmare împotriva efracţiei, monitorizarea sistemelor de alarmare, serviciile de pază şi managementul de securitate; Pentru cunoştinţele pentru care nu poate face dovada existenţei lor printr-un program de formare sau o certificare de competenţe cu recunoaştere naţională se va susţine, la începutul cursului, un test de evaluare, aplicat de furnizor prealabil începerii cursului. Testul va fi structurat distinct, pe fiecare domeniu menţionat, iar în situaţia deţinerii unora dintre competenţe evaluarea se va realiza doar pentru celelalte domenii.

CONDIŢII DE ACCES

  • Pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare
  • Absolvent studii superioare cu diploma de licenta

OBIECTIVELE EXPRIMATE ÎN COMPETENŢE PROFESIONALE:

1. Aplicarea procedurilor de calitate în procesul de evaluare
2. Comunicarea în domeniul riscului
3. Documentarea în vederea realizării evaluării de risc la securitatea fizică a obiectivului
4. Stabilirea contextului de evaluare a riscurilor la securitatea fizică a obiectivului
5. Identificarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului
6. Analiza riscurilor la securitatea fizică a obiectivului
7. Estimarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului
8. Tratarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului
9. Monitorizarea şi revizuirea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului

DURATA DE PREGĂTIRE total 120 ore din care

a) pentru pregătire teoretică – 59 ore

b) pentru pregătire practică – 61 ore

Loc de desfasurare

Institutul pentru calificari INFO CENTER GROUP

Adresa: strada Zaharia Boiu, nr.2 cladirea ATCOM, Sibiu
< Vezi harta zonei aici >

Cursul se poate organiza si in alte localitati din tara, unde exista grupe de minim 14 solicitanti.

Se asigura CERTIFICAT DE ABSOLVIRE:

Certificat_absolvire