Curs Managementul Responsabilitatii Sociale – SA 8000

Scopul SA 8000 este de a furniza un standard bazat pe normele internationale cu privire la drepturile omului si pe legislatia nationala in domenul muncii.

Certificarea SA 8000 este procesul prin care organizatiile demonstreaza capabilitatea de conformitate cu cerintele standardului.

Certificatele SA 8000 valide sunt emise de organisme de certificare acreditate de SAAS (Social Accountability Accreditation Services) singurul organism de acreditare la nivel mondial pentru standardul SA 8000.

Cerintele de responsabilitate sociala cuprind corelari ale securitatii si sanatii in munca cu alte aspecte importante:

– resursele umane;
– echilibrul dintre viata profesionala si viata privata;
– drepturi fundamentale in munca;
– aspecte ale mediului inconjurator;
– securitatea si sanatatea publica (incusiv securitatea produselor);
– profitabilitatea si productivitatea.

Loc de desfasurare

Institutul pentru calificari INFO CENTER GROUP

Adresa: strada Zaharia Boiu, nr.2 cladirea ATCOM, Sibiu
< Vezi harta zonei aici >

Cursul se poate organiza si in alte localitati din tara, unde exista grupe de minim 14 solicitanti.

Acte necesare la inscriere:

1. formularul de solicitare oferta completat si trimis on line de pe aceasta pagina
2. copia cartii de identitate si a ultimei diplome a unitatii de invatamant absolvite – trimise prin fax: 0269-244911 sau e-mail: office@sbinfo.ro

Formular solicitare oferta:

Numele si prenumele

Date identificare firma

Adresa

Telefon

Email

Solicitarea dumneavoastra