100 Cursuri:

Curs Agent de securitate AUTORIZAT
Curs Agent Dezinfecţie, Deratizare, Dezinsecţie (DDD) AUTORIZAT
Curs AMDEC
Curs ANALIZA CAUZEI RĂDĂCINĂ
Curs Apicultor AUTORIZAT
Curs APQP
Curs Arhivar AUTORIZAT
Curs Asfaltator AUTORIZAT
Curs Auditor de Mediu  AUTORIZAT
Curs Auditor Extern pentru Sisteme de Management al Calităţii
Curs Auditor Extern pentru Sisteme de Management de Mediu
Curs Auditor în domeniul Calităţii AUTORIZAT
Curs Auditor Intern pentru Sisteme de Management de Mediu
Curs Auditor sistem de management pentru sănătate şi securitate ocupaţională AUTORIZAT
Curs Barman preparator AUTORIZAT
Curs Babysitter AUTORIZAT
Curs Blibiotecar AUTORIZAT
Curs Brutar-Patiser, Preparator produse făinoase AUTORIZAT
Curs Bucătar AUTORIZAT
Curs Bucătar specialist / Vegetarian / Dietetician AUTORIZAT
Curs Cadru tehnic cu atribuţii PSI – domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor
AUTORIZAT
Curs Cameristă AUTORIZAT
Curs Cartografiere şi poziţionare GPS
Curs Cofetar-patiser AUTORIZAT
Curs Competenţe Antreprenoriale
Curs Comunicare internă în ariile protejate
Curs Confecționer asamblor articole din textile AUTORIZAT
Curs Confecționer îmbrăcăminte după comandă AUTORIZAT
Curs Contabil AUTORIZAT
Curs Coordonator în Materie de Securitate şi Sănătate în Muncă AUTORIZAT
Curs Costurile Calităţii
Curs DIAGRAMA DE DISPERSIE
Curs DIAGRAMA FLUX
Curs DIAGRAMA ISHIKAWA
Curs: Diferenţe între standardul SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 9001:2008
Curs: SR ISO 45001:2018 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii în muncă. Cerinţe şi îndrumări pentru utilizare
Curs: Diferenţe ISO 14001 din 2015 cu ISO 14001 din 2005
Curs: Dulgher-tâmplar-parchetar AUTORIZAT
Curs Electrician Auto AUTORIZAT
Curs Electrician Constructor AUTORIZAT
Curs Electromecanic AUTORIZAT
Curs Evaluator de competenţe profesionale AUTORIZAT
Curs Evaluator de furnizori şi programe de formare AUTORIZAT
Curs Evaluator de risc la securitatea fizică AUTORIZAT
Curs Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune AUTORIZAT
Curs Fierar-betonist AUTORIZAT
Curs FMEA – Falure Mode and Effects Analysis
Curs Formator AUTORIZAT
Curs Histograma
Curs Infirmieră AUTORIZAT
Curs de Igienă – Noţiuni fundamentale AUTORIZAT
Curs Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă AUTORIZAT
Curs Inspector Resurse Umane AUTORIZAT
Curs Instalator instalaţii încălzire centrală AUTORIZAT
Curs Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze AUTORIZAT
Curs Instructor AEROBIC – FITNESS
Curs Instructor / Preparator de Formare
Curs Instructor educaţie acvatică
Curs Instructor sportiv AUTORIZAT
Curs Îngrijitor de bătrâni la domiciliu AUTORIZAT
Curs KANBAN
Curs Lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale  AUTORIZAT
Curs Legislaţie de mediu
Curs Legumicultor AUTORIZAT
Curs Limba Engleză
Curs Limba Franceză
Curs Limba Germană*
Curs Limba Greacă
Curs Limba Italiană*
Curs Limba Rusă*
Curs Lucrător în Comerţ AUTORIZAT
Curs Lucrător în cultura plantelor AUTORIZAT
Curs Lucrător în creşterea animalelor AUTORIZAT
Curs Manager Produs
Curs Managementul ariilor protejate
Curs Managementul îmbunătăţirii proceselor
Curs Manager al sistemului de management al riscului
Curs Managementul Responsabilităţii Sociale – SA 8000
Curs Managementul Resurselor Umane
Curs Managementul Siguranţei Produsului Alimentar – HACCP & ISO 22000
Curs Manager al Sistemelor de Management al Calităţii AUTORIZAT
Curs Manager al Sistemelor de Mediu AUTORIZAT
Curs Manager Proiect AUTORIZAT
Curs Marochiner AUTORIZAT
Curs Măcelar AUTORIZAT
Curs Mecanic auto AUTORIZAT
Curs Mecanic vulcanizator AUTORIZAT
Curs Metode Profesioniste de Abordare a unei Vânzări
Curs Monitor de schi, snow-board şi sporturi de alunecare pe zăpadă AUTORIZAT
Curs Operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri AUTORIZAT
Curs Operator la colectatul şi manipulatul lemnului AUTORIZAT
Curs Ospătar (chelner) în unităţi de alimentaţie publică AUTORIZAT
Curs Pădurar AUTORIZAT
Curs PARETO
Curs Paznic de vânătoare AUTORIZAT
Curs Piscicultor AUTORIZAT
Curs Pizzar AUTORIZAT
Curs Planul de control TS 16949
Curs POKA YOKE
Curs Prim ajutor premedical
Curs Ranger AUTORIZAT
Curs Relaţii cu comunităţile în administrarea unei arii protejate
Curs Reprezentantul Managementului de Mediu
Curs Responsabil Mediu  AUTORIZAT
Curs RESPONSABIL CU PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Curs Servant Pompier AUTORIZAT
Curs Şef Serviciu voluntar/privat pentru situaţii de urgentă AUTORIZAT
Curs: Sistem de management integrat SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018
Curs Specialist în Managementul Deşeurilor AUTORIZAT
Curs Specialist în Sisteme de Management de Mediu
Curs Strategii de management în ariile protejate
Curs Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă AUTORIZAT
Curs Specialist în arii protejate AUTORIZAT
Curs Specialist în Sisteme de Management al Sănătăţii şi Siguranţei Ocupaţionale
Curs: SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe
Curs: SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare
Curs Sudor AUTORIZAT
Curs Tinichigiu/Vopsitor auto AUTORIZAT
Curs Tehnici, metode şi instrumente în managementul calităţii
Curs Tehnician cadastru funciar/topograf  AUTORIZAT
Curs Tehnician electromecanic AUTORIZAT
Curs Tehnician în construcţii şi lucrări publice AUTORIZAT
Curs Tehnician în silvicultură AUTORIZAT
Curs Tehnician veterinar AUTORIZAT
Curs QFD
Curs VDA 6.3
Curs Zidar, Pietrar, Tencuitor AUTORIZAT
Curs 5S
Curs 6 sigma
Curs 8D