Azi formator in Romania

Conform hotararii CNFPA 299/28.12.2009, “pregatirea specifica formarii profesionale a adultilor” poate fi dovedita de formator prin urmatioarele acte:
1. Certificat de absolvire obtinut printr-un program de formare pentru ocupatia Formator sau Formator de Formatori
2. Certificat de competente profesionale cu mentiunea “competent” pentru toate competentele din standardul ocupational “Formator”, eliberat de un centru de evaluare de competente autorizat.
3. Certificat similar celor de mai sus eliberat de unul din statele UE echivalat de autoritatea romana competenta.
4. Diploma de “Master” in domeniul educatiei adultilor sau al formarii formatorilor.
5. Diploma de “Doctor” in stiintele educatiei – cu o teza de doctorat din domeniul educatiei adultilor sau al formarii formatorilor.
6. Dovada scrisa ca profeseaza intr-o functie didactica la nivelul invatamantului profesional, tehnic si liceal.
7. Dovada scrisa ca profeseaza intr-o functie didactica la nivelul invatamantului superior – asistent/lector/conferentiar/profesor universitar.

Incepand cu 01 ian 2010 desfasurarea oricaror programe de formare profesionala se realizeaza numai cu formatori ce au dovedit ca detin acte conform Hotararii 299/28.12.2009

Potrivit Art.10 (3) din ORD. MMSSF-MECT nr.353/5202/2003 metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor se aplica cu data de 01.01.2010.

A fi formator autorizat, inseamna a face dovada ca se realizeaza programe de formare conform programei de pregatire autorizata.

In sprijinul celor mai sus prezentate Centrul de Formare Profesionala INFO CENTER GROUP are autorizat:
1. Curs de perfectionare pentru ocupatia “Formator de Formatori” – COR 241207, avand autorizatia seria SB nr. 513/07.02.2011
2. Centrul de evaluare a competentelor autorizat pentru ocupatia de “Formator” – COR 241205, avand autorizatia de functionare seria A nr.860 din 25.11.2010