Cai autorizate de formare profesionala

Legislatia conform careia se avizeaza proiectele de acte normative care au ca obiectiv formarea profesionala a adultilor in Romania de catre Consiliul National de Calificare si Formare Profesionale a Adultilor se regasesc in prevederile legii 132/1999, Art.4 (alin 1).

Conform OG nr 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, adultii pot participa la programe de fomare profesionala ce au ca obiective:
– facilitatea integrarii sociale a persoanelor corespunzator aspiratiilor profesionale si nevoilor pietei muncii;
– dezvoltarea profesionala a resurselor umane ce pot creste competitivitatea fortei de munca;
– revizuirea cunostintelor profesionale in ocupatia avuta;
– schimbarea calificarii/specializarii ca urmare a modificarior economice, mobilitatii sociale, modificari ale capacitatii de munca;
– insusirea unor cunostinte avansate privind metode si procedee moderne necesare la locul de munca;

Diferit de sistemul national de invatamant, formarea profesionala a adultilor cuprinde formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua ce confera dobandirea de competente profesionale necesare locurilor de munca.

Competentele profesionale se pot dobandi pe urmatoarele cai:
1. Calea formala, prin cursuri efectuate
2. Calea non-formala, prin evaluare de competente profesionale la locul de munca (calificari la locul de munca)
3. Calea informala, prin contact nesistematic cu medii de invatare socio-educational, profesional, etc.

Formarea profesionala a adultilor se poate organiza pentru forma de initiere, calificare, recalificare, specializare, perfectionare.

Furnizorii de formare profesionala realizeaza aceste cai de formare in mod autorizat, putand presta servicii de formare profesionale cu respectrea standardelor de pregatire profesionala si a celor ocupationale.

Centrele de formare profesionala furnizeaza formarea profesionala prin evaluarea competentelor profesionale, aplicata doar celor ce au cunostinte si experienta relevanta la locul de munca.

In cadrul formarii profesionale a adultilor functioneaza sistemul de credite transferabile, cumularea acestora atestand dobandirea de competente profesionale.

Ca rezultat al formarii profesionale a adultilor furnizorii de formare profesionala pot elibera:
Certificate de absolvire, valabile pentru forme de: initiere, specializare si perfectionare;
Certificate de competente profesionale valabile pentru calificari/ocupatii evaluate la locul de munca;
Certificate de calificare valabile pentru forme de calificare si recalificare;