Curs Instructor educatie acvatica

Instructorul de educaţie acvaticã COR 342215, îşi desfãşoarã activitatea în colaborare cu alţi instructori în cadrul unei piscine/bazin de înot, de interior sau de exterior si are ca obiectiv stabilirea unui canal de comunicare cu fiecare beneficiar în parte, ţinând cont de caracteristicile proprii fiecãruia, în vederea desfãşurãrii în condiţii optime a programelor de educaţie acvaticã în totalitatea lor.

Educaţia acvaticã reprezintã ansamblul de procedee realizate în mediul acvatic pentru copii, femei însãrcinate şi persoane de vârsta a treia, cu scop profilactic şi recreativ, în urma adaptării la mediul acvatic. Beneficiarii programelor de educaţie acvaticã sunt nou-nãscuţii şi copiii mici, femeile gravide şi persoanele de vârsta a treia. Practicarea ocupaţiei de instructor de educaţie acvaticã presupune deţinerea unor competenţe specifice de identificare a cerinţelor beneficiarilor, de stabilire a tipurilor de programe de stimulare psihomotorie şi a tipurilor de exerciţii acvatice adecvate acestor cerinţe, de stabilire a necesarului de materiale şi accesorii în funcţie de tipurile de exerciţii de educaţie acvaticã ce urmează să fie efectuate de către beneficiari, asigurând tot timpul funcţionalitatea materialelor disponibile.

Cursul INSTRUCTOR EDUCATIE ACVATICA cod COR 342215, are urmatoarea tematica:

– Metode de comunicare, cu accent pe situaţii de comunicare, bariere în calea comunicãrii;
– Noţiuni de anatomie şi biomecanicã;
– Noţiuni fundamentale de dezvoltare psihomotricã;
– Noţiuni de sociologie şi psihologie;
– Noţiuni de bazã în ceea ce priveşte caracteristicile individuale ale persoanelor instruite: vârstã, capacitãţi bio-motrice şi nivel al calitãţii motrice, rezistenţa la efort prelungit în condiţii variate, aptitudini personale, calitãţi psihomotrice deosebite;
– Noţiuni generale de bază din domeniile pediatriei, ortopediei, geriatriei, neurologiei, psihiatriei;
– Programe de întreţinere şi menţinere a capacitãţii fizice şi psihice;
– Tehnici de prim ajutor si salvare de la înec
– Didactica generala si metodica

In cadrul cursului se dezvolta urmatoarele competente:

– Organizarea activitãţii proprii
– Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protectie a mediului
– Iniţierea beneficiarilor în elementele de conţinut ale ramurii sportive urmãrite
– Organizarea şedinţelor de educaţie acvaticã
– Evaluarea periodicã şi monitorizarea beneficiarilor

Conditii de acces la curs: studii medii, cu sau fără diplomă de bacalaureat, o stare de sănătate bună şi o formă fizică bună.

Certificat de absolvire: la finalul cursului, in urma evaluarii finale a competentelor profesionale, se poate obtine Certificatul de absolvire.

Formatorii cursului sunt specialisti performeri in domeniu, practicieni zilnici, cu performante si in formarea profesionala.

Formular de inscriere

Nume:

Prenume:

C.I./B.I. pentru persoane fizice:

C.U.I./C.I.F. pentru persoane juridice:

Date de contact

Telefon/e-mail:

Mesajul tau:

Incarcati urmatoarele acte:

Carte de identitate

Certificat de nastere

Certificat de casatorie (daca este cazul)

Ultima diploma obtinuta

Incarcati urmatoarele acte in format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.Am citit şi sunt de acord cu politica de confidenţialitate, termenii şi conditiile site-ului
Confirm că am peste 16 ani