Curs Monitor de schi, snow-board şi sporturi de alunecare pe zapadă

Monitorul de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă îşi desfăşoară activitatea ca angajat al unor agenţi economici sau în mod privat, independent, conform normelor legale din domeniul activităţilor instructive, recreative şi de divertisment, cu locaţii strict pe pârtii sau spaţii special amenajate.

Monitorul de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă, supraveghează copii aflaţi în staţiunile montane, organizează activităţi de agrement sau acţiuni turistice pentru cetăţeni români şi străini. Monitorul ajută şi îndrumă turiştii, dă sfaturi şi coordonează organizarea evenimentelor de iarnă, fiind unul din cei mai buni vectori de publicitate din turismul montan. Monitorul de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă este o persoană care şi-a dobândit competenţele prin practicarea schiului, snowboardului şi a altor sporturi de alunecare pe zăpadă, în cadrul activităţilor sportive de performanţă din cluburi sau asociaţii sportive, dar poate fi şi un practicant pasionat al sporturilor de iarnă, care şi-a dobândit competenţele prin alte căi decât cele formale.

Program cursuri: https://sbinfo.ro/program-cursuri/

Locaţii: Păltiniş-Sibiu; Poiana Braşov; Rânca; Straja; Muntele Mic; Sovata; etc.

Teoria se realizează în săli de curs amenajate şi practica pe pârtii din Păltiniş, Poiana Braşov, Rânca, Straja, etc. funcţie de grupul ţintă. Se realizează de către formatorii autorizați ai cursului preselecție cu calificativ admis – respins.

Formator pentru schi: Diana-Agatha SUTEU 

Formator pentru snowboard: Razvan MATEI

Cunoştinţele necesare pentru practicarea ocupaţiei se referă la: tehnica schiului şi a sporturilor de alunecare pe zăpadă, noţiuni de biomecanică, modul de organizare al activităţii şcolii de schi, metode de lucru cu diverse categorii de cursanţi, noţiuni de psiho-pedagogie. Totodată monitorul trebuie să posede şi un bagaj de cunoştinţe referitoare la regiunea în care îşi desfăşoară activitatea (cultura, istoria şi geografia zonei, natura şi mediul înconjurător, traseele montane, istoria schiului), noţiuni legate de legile şi organizaţiile naţionale şi internaţionale din domeniul schiului, ca norme de respectat de către orice practicant al sporturilor de iarnă, cunoştinţe legate de materialele utilizate, marketing, comunicare, siguranţa pe pistă-pârtie şi în afara ei, regulile FIS, limbi străine de circulaţie internaţională, protecţia mediului, etc. Monitorul de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă este un bun cunoscător al tipologiilor de caractere umane, el trebuie să asigure un climat favorabil desfăşurării activităţilor propuse, care să permită asimilarea procedeelor tehnice şi îndeplinirea obiectivelor propuse în condiţii de menţinere a unei bune dispoziţii tuturor participanţilor. Situaţiile de risc de care trebuie să ţină cont în desfăşurarea activităţilor de instruire, pentru monitorul de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă se referă îndeosebi la: riscuri determinate de nerespectarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă, pe timpul pregătirii şi desfăşurării programului de instruire; riscuri determinate de starea vremii; riscuri determinate de periculozitatea locului de desfăşurare a instruirii. Pentru a face faţă cu succes îndatoririlor impuse de această ocupaţie, monitorul trebuie să cunoască bine limba română şi cel puţin o limbă de circulaţie internaţională.

Acte necesare inscrierii:

  • Carte de Identitate
  • Certificat naștere
  • Dovada  studiilor medii (liceu cu diplomă de bacalaureat)
  • Cazier judiciar
  • Aviz medical: clinic sănătos
 

Curs autorizat preţ 1500 lei/persoană. Prețul include suport de curs și materiale pentru documentare, ore de teorie, practică și evaluari (inițială, pe parcurs și finală) și certificatul de absolvire.

Formular de înscriere

Nume și prenume:

C.I./B.I. pentru persoane fizice:

C.U.I./C.I.F. pentru persoane juridice:

Date de contact

Telefon:

Telefon:

Mesajul tău:

Încărcați următoarele acte:

Carte de identitate

Certificat de naștere

Certificat de căsătorie (dacă este cazul)

Ultima diplomă obținută

Adeverință medicală

Cazier judiciar

Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.Am citit și sunt de acord cu termenii și condițiile impuse
Confirm că am peste 16 ani