Curs AGENT DE SECURITATE

Pentru obținerea ATESTATULUI de la Poliție în baza căruia se poate practica în calificarea Agent de securitate, este nevoie în primul rând de realizarea cursului de calificare Agent de securitate cod N.C. 5169.1.3, curs ce poate fi realizat in 360 ore.

600,00lei

Product total
Options total
Grand total

Descriere

COMPETENȚELE DOBÂNDITE ÎN URMA REALIZĂRII CURSULUI AGENT DE SECURITATE

 1. Gestionarea cu răspundere a resurselor materiale din dotarea postului;
 2. Completarea corectă şi lizibilă a documentelor specifice serviciului de securitate;
 3. Asigurarea permanentă a ordinii de securitate în obiectiv, inclusiv realizarea controlului acces pentru persoane şi autovehicule;
 4. Rezolvarea în mod legal şi profesionist, a incidentelor de securitate;
 5. Asigurarea informării operative a celor în drept privind ordinea de securitate în obiectiv;
 6. Aplicarea corectă a normelor de securitate şi sănătate în muncă;
 7. Aplicarea/respectarea permanentă a normelor de protecţie a mediului;
 8. Asigurarea menţinerii unor relaţii de muncă eficace.

FORMATORI AUTORIZAŢI – specialişti activi, cu bogată experienţă în domeniu, ce posedă performanţe şi în formarea profesională a adulţilor

DURATA DE PREGĂTIRE – numărul total de ore este 360, din care:

 • pentru pregătire teoretică: 60 ore
 • pentru pregătire practică: 300 ore

CERTIFICATE DE CALIFICARE – eliberate de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, fiind valabile pe viață, atât naţional cât şi internaţional, prin apostilare, în toate ţările U.E.

CONDIȚII DE ACCES:

Pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare:

 • Minim studii de bază, vârsta minimă de 18 ani

Competențe/abilitați specifice:

 • vigilent, rezistență la efort fizic- adeverință medicală apt efort fizic

Alte condiții:

 • să nu aibă antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție
 • să fie persoane cu cetățenia română sau a unuia din statele membre ale U.E.

Cursul se va desfăşura pe 3 module, după cum urmează:
Modulul I – Pregătirea generală;
Modulul II – Pregătirea operaţională;
Modulul III – Pregătirea specifică rezolvării incidentelor.

Tematica cursului:

La finalul cursului, absolvenții vor deține competențe pentru:
a) Pregătirea profesională specifică
b) Pregătirea juridică
c) Pregătirea tehnică specifică agenţilor de securitate
d) Pregătirea practică

Grupul țintă

Cursul se adresează tuturor celor interesați să-și dezvolte competențele necesare pentru calificarea Agent de securitate, pentru a putea obține apoi Atestatul de la Poliție în baza căruia pot profesa în această calificare.

Acte necesare la înscriere:

1. formularul de înscriere completat și trimis on line de pe această pagină
2. copia Cărții de Identitate
3. copia ultimei diplome a unității de învățământ absolvite
3. certificat de naștere
4. certificat de căsătorie (doar dacă este schimbare de nume)
5. aviz psihologic
6. cazier judiciar
7. adeverință medicală

Toate aceste acte se vor trimite prin fax: 0269-244911 sau la e-mail: office@sbinfo.ro sau online pe pagina de finalizare comandă.

Certificatul de calificare obținut:

Certificat_calificare