Curs TEHNICIAN VETERINAR

Este un curs de calificare nivelul 4, realizat in 1080 ore, respectiv 360 ore de teorie si 720 ore de practica.

Tehnicianul veterinar este cel care face echipă cu medicul veterinar, participând la acţiunile sanitar – veterinare ce au ca obiectiv menţinerea sănătăţii publice prin evitarea transmiterii unor maladii de la animale la om, nu numai prin contact direct, ci şi prin consumul unor produse de origine animală contaminate. Un rol important în menţinerea sănătăţii populaţiei îl joacă expertiza sanitară veterinară a produselor de origine animală.
 
 
 

3.000,00lei

Product total
Options total
Grand total

Descriere

În afară de posibilitatea transmiterii unor boli microbiene şi parazitare prin carne, lapte şi derivatele acestora la om, alimentele mai pot suferi o serie de alterări în timpul prelucrării, transportării, depozitării şi comercializării care, pe lângă faptul că le scade valoarea iniţială, le pot face chiar periculoase pentru consum.

În ultimii ani, legislaţia sanitară veterinară prevede o serie de măsuri care să permită alinierea ţării noastre la standardele Uniunii Europene în domeniu. Aceste măsuri au la bază o metodologie unitară de lucru şi interpretare în laboratoarele de control sanitar veterinar al alimentelor.

Unităţile de competenţe tehnice generale şi specializate: Patologia infecţioasă, Propedeutica, Patologia chirurgicală şi Patologia obstetricală, asigură tehnicianului veterinar capacitatea de a sprijini în mod real medicul veterinar în diagnosticarea, prevenirea şi combaterea bolilor la animale.

Tematica cursului conține module / discipline ce permit dobândirea următoarelor unități de competențe:

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE:

 • Securitatea și sănătatea în muncă în domeniul sanitar veterinar
 • Gestiune și evidență economică
 • Anatomia și fiziologia animalelor
 • Biotehnologii moderne în creșterea animalelo

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE:

 • Anatomia patologică și fiziopatologia
 • Farmacologia
 • Semiologia
 • Patologia medicală
 • Parazitologia
 • Patologia chirurgicală
 • Patologia obstreticală
 • Patologia infecțioasă
 • Controlul sanitar veterinar al alimentelor
 • Etică și legislație profesională

Grupul tinta

Cursul se adresează tuturor celor care doresc dobandirea de cunostinte si abilitati necesare desfasurarii in bune conditii si la standarde de pregatire ridicate a profesiei de tehnician veterinar.

Condiţii de acces:

Studii medii (liceale) cu sau fara bacalaureat

Acte necesare la înscriere:

 1. formularul de înscriere completat şi trimis on line de pe această pagină
 2. copia Cărţii de Identitate
 3. certificat de naştere
 4. certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 5. ultima diplomă obţinută (minim liceu cu sau fără diploma de bacalaureat

Toate aceste acte se vor trimite prin fax: 0269-244911 sau la e-mail: office@sbinfo.ro sau online pe pagina de finalizare comandă.

 

Certificatul de calificare obtinut:

Certificat_calificare