Curs EVALUATOR DE COMPETENȚE PROFESIONALE

Cursul de perfecţionare autorizat pentru ocupaţia Evaluator de competenţe profesionale se realizează în 180 ore, din care 60 ore teorie şi 120 ore de practică, fiind un curs destinat specialiştilor care au studii superioare şi care doresc să realizeze evaluări în sistemul formării profesionale continue, prin centre de evaluare de competenţe profesionale autorizate.

600,00lei

Product total
Options total
Grand total

Descriere

Tematica cursului este:

 • aplicarea prevederilor legale referitoare la evaluarea de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe profesionale;
 • elaborarea şi revizuirea instrumentelor de evaluare;
 • întocmirea documentaţiei necesare autorizării centrului de evaluare;
 • gestionarea şi administrarea resurselor specifice procesului de evaluare;
 • consilierea candidatului privind procesul de evaluare;
 • organizarea procesului de evaluare;
 • efectuarea evaluării;
 • analizarea şi deciderea privind competenţa candidatului;
 • înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării;
 • verificarea internă a criteriilor minime de performanţă pentru autorizarea centrului;
 • asigurarea calităţii procesului de evaluare;
 • dezvoltarea profesională continuă în domeniul formării şi evaluării competenţelor profesionale.

Grupul tinta

Specialişti cu experienţă relevantă care pot asigura calitatea în formarea profesională continuă, care pot elabora instrumente de evaluare, consiliază candidatul privind procesul de evaluare, organizează, efectuează şi îmbunătăţesc continuu procesul de evaluare.

Acte necesare la înscriere:

 1. formularul de înscriere completat şi trimis on line de pe această pagină
 2. copia Cărţii de Identitate
 3. certificat de naştere
 4. certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 5. ultima diplomă obţinută

Toate aceste acte se vor trimite prin fax: 0269-244911 sau la e-mail: office@sbinfo.ro sau online pe pagina de finalizare comandă.

Certificatul de absolvire obținut:

Certificat_absolvire