CENTRU DE EVALUARE COMPETENȚE PROFESIONALE

INSTITUT CALIFICARI INFO CENTER GROUP îi invită pe cei care deţin competenţe profesionale, să-şi evalueze competențele, pentru urmatoarele calificări:

Persoanele care deţin cunoştinţe teoretice şi experienţă practică pentru aceste calificări, se pot în numai 3 zile califica profesional, fără curs, doar prin evaluarea competenţelor profesionale specifice. Evaluatorii desemnaţi şi autorizaţi de noi, pot valida competenţele profesionale ale candidaţilor, numai în condiţii reale de muncă. Pentru desfăşurarea activităţilor de evaluare de competenţe profesionale, există spaţii de lucru adecvate, dotate corespunzător (mobilier, echipamente şi de birotică).

Difuzarea informaţiilor privind sistemul de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe cale non-formală duce la o informare corectă/orientare profesională a tuturor celor care deţin experienţă relevantă într-un domeniu ocupaţional şi care, conform legislaţiei în vigoare, pot participa la procesele de evaluare a competenţelor profesionale dobândite.

Pentru înscriere aveţi nevoie de următoarele acte:
– C.I./B.I.;
– Certificat naştere;
– Certificat de căsătorie (unde e cazul);
– Diploma de studii;
– Dovadă de experienţă câştigată într-un loc de muncă din domeniul ocupaţional unde se doreşte certificarea competenţelor profesionale;

Procesul de evaluare pentru competenţele profesionale are următorii paşi:
– informarea candidatului privind desfăşurarea procesului
– înscrierea candidatului
– planificarea de comun acord a perioadei de realizare a evaluării
– realizarea evaluării de competenţe profesionale
– primirea feedback-ului rezultat în urma evaluării
– obţinerea certificatului de competenţe profesionale în cazul conformării cerinţelor

Certificatele de competenţe profesionale sunt valabile pe viaţă, sunt recunoscute ca şi certificatele de calificare sau cele de absolvire atât la nivel naţional cât şi internaţional în toate ţările U.E.