EVALUAREA COMPETENTELOR PROFESIONALE pentru ocupatia: OPERATOR LA MASINI – UNELTE CU COMANDA NUMERICA

Fara curs, doar prin verificarea cunostintelor teoretice si practice, specifice ocupatiei de OPERATOR LA MASINI – UNELTE CU COMANDA NUMERICA, numai pentru persoanele care au experienta relevanta in domeniu, in conditii reale de munca, se pot evalua competente specifice descrise mai jos.

Certificatele de competente profesionale au regimul actelor de studii, fiind recunoscute national si in toate tarile care au aderat Conventiei de la Haga. Acestea sunt eliberate prin Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale.

INSTITUT PENTRU CALIFICARI INFO CENTER GROUP Sibiu, este autorizat pentru evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale (prin curs), pentru ocupatia OPERATOR LA MASINI – UNELTE CU COMANDA NUMERICA, pentru care incheie protocoale cu candidatii interesati.
 

Competentele specifice:

– aprovizionarea locului de munca cu materiale si semifabricate
– aprovizionarea locului de munca cu SDV-uri
– asigurarea functionarii masinilor unelte cu comanda numerica
– controlul pieselor executate pe masini unelte cu comanda
– depozitarea si expeditia pieselor prelucrate
– prelucrarea lotului de piese
– programarea masinilor unelete cu comanda numerica – stabilirea originii coordonatelor
– reglarea initiala a masinii unelte cu comanda numerica
– reglarea statica a sculelor si montarea dispozitivelor de fixare
– studierea documentatiei de executie

Avantajele caii non-formale sunt:

– garantia ca sunteti pregatit pentru respectiva ocupatie conform cerintelor standardului ocupational in vigoare la nivel national
– se obtin in timp scurt, fara participare la un curs
– certificarea competentelor obtinute pe cai nonformale – doar prin experienta dobandita la locul de munca, studiu individual, prin corespondenta etc.

 

Etapele procesului de evaluare

– inscrierea candidatului pentru evaluarea competentelor;
– asistarea candidatului pentru realizarea autoevaluarii;
– stabilirea unitatilor de competenta pentru care candidatul solicita evaluarea;
– consilierea candidatului pentru evaluare;
– planificarea si organizarea procesului de evaluare;
– culegerea dovezilor de competenta;
– analizarea dovezilor si luarea deciziei privind competenta;
– inregistrarea si raportarea rezultatelor evaluarii si eliberarea certificatului de
competenta

Loc de desfasurare

INSTITUT PENTRU CALIFICARI INFO CENTER GROUP
Adresa: strada Rennes, nr.2, Sibiu

Evaluarea se poate organiza oriunde in tara, unde exista candidati.

Acte necesare la inscriere:

1. formularul de înscriere completat şi trimis on line de pe această pagină
2. copie C.I., copia ultimei diplome a unităţii de învăţământ absolvită (minim nivel bază), copia certificatului de naştere şi a celui de căsătorie dacă este schimbat numele de naştere
3. dovadă de experienţă practică recentă (adeverinţă, recomandare, nota, etc.)
4. Curriculum Vitae actualizat, datat, semnat

Toate aceste acte pot fi atasate mai jos sau trimise prin fax: 0269-244911 sau la e-mail: office@sbinfo.ro