EVALUAREA COMPETENTELOR PROFESIONALE pentru: ocupația: OSPĂTAR (CHELNER) ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ

Fara curs, doar prin verificarea cunostintelor teoretice si practice dobandite in conditii reale de munca, se pot autoriza pe calea nonformala, persoanele care poseda experienta relevanta in ocupatia OSPĂTAR (CHELNER) ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ.
Certificatele de competente profesionale au regimul actelor de studii, fiind recunoscute national si in toate tarile care au aderat Conventiei de la Haga. Acestea sunt eliberate  prin Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale.

INSTITUTUL PENTRU CALIFICARI INFO CENTER GROUP Sibiu, incheie protocoale in vederea realizarii evaluarii si certificarii competentelor profesionale obtinute pe cai nonformale, pentru ocupatia OSPĂTAR (CHELNER) ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ.
 

Competentele specifice pentru ocupatia OSPĂTAR (CHELNER) ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ sunt:

 • Comunicare si numerație
 • Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei
 • Comunicare in limba straina
 • Asigurarea calității
 • Dezvoltare personală
 • Igiena și securitatea muncii
 • Lucrul în echipă
 • Organizarea activității unităților de alimentație și turism
 • Promovarea produselor și serviciilor
 • Psihologia consumatorului
 • Evidență operativă
 • Servirea preparatelor
 • Servirea bauturilor
 • Alcatuirea meniurilor
 • Comportament profesional

Avantajele caii nonformale sunt:

– garantia ca sunteti pregatit pentru respectiva ocupatie
– se obtin in timp scurt, fara participare la un curs
– evaluare obiectiva, in baza unor baterii de instrumente de evaluare, aplicate pentru cunostintele teoretice si experienta practica a participantilor la formare
– certificarea competentelor obtinute pe cai nonformale – doar prin experienta dobandita la locul de munca, studiu individual

 

Etapele procesului de evaluare

– inscrierea candidatului pentru evaluarea competentelor;
– asistarea candidatului pentru realizarea autoevaluarii;
– stabilirea unitatilor de competenta pentru care candidatul solicita evaluarea;
– consilierea candidatului pentru evaluare;
– planificarea si organizarea procesului de evaluare;
– culegerea dovezilor de competenta;
– analizarea dovezilor si luarea deciziei privind competenta;
– inregistrarea si raportarea rezultatelor evaluarii si eliberarea certificatului de competenta

 

Loc de desfasurare

INSTITUT PENTRU CALIFICARI INFO CENTER GROUP
Adresa: strada Rennes, nr.2, Sibiu

Evaluarea se poate organiza oriunde in tara, unde exista candidati.

Acte necesare la inscriere:

1. formularul de înscriere completat şi trimis on line de pe această pagină
2. copie C.I., copia ultimei diplome a unităţii de învăţământ absolvită (minim nivel bază), copia certificatului de naştere şi a celui de căsătorie dacă este schimbat numele de naştere
3. dovadă de experienţă practică recentă (adeverinţă, recomandare, nota, etc.)
4. Curriculum Vitae actualizat, datat, semnat

Toate aceste acte pot fi atasate mai jos sau trimise prin fax: 0269-244911 sau la e-mail: office@sbinfo.ro