DECLARAŢIA DE POLITICĂ ÎN MANAGEMENTUL SISTEMULUI INTEGRAT DE CALITATE / MEDIU / SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ

Politica referitoare la managementul sistemului integrat, este adecvată scopului satisfacerii cerinţelor clienţilor şi al  îmbunătăţirii  sistemului de management integrat al INFO CENTER GROUP S.R.L.

                 Implementarea acestei politici implică atingerea obiectivelor stabilite, prin adoptarea şi menţinerea unui sistem de management integrat, conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015  şi SR ISO 45001:2018

                 1.Imbunătăţirea continuă a sistemului integrat, conform cerinţelor standardelor specificate, în scopul creşterii performanţei acestuia;

                 2. Protejarea mediului în scopul eliminării efectelor negative prin: reciclarea, aplicarea cerinţelor legale, îndeplinirea cerinţelor de conformare;

                 3.Instruirea şi îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională a personalului, pentru cunoaşterea, aplicarea prevederilor din domeniul calităţii, mediului şi sănătatii şi securităţiii în muncă cuprinse în sistemul de management integrat;

                 4.Angajarea permanentă a colectării selective a deşeurilor şi valorificarea lor prin centre specializate;

                 5.Implementarea cerinţelor GDPR în sistemul de management integrat, în conformitate cu programul de management adoptat;

                 In calitate de Director General al INFO CENTER GROUP S.R.L. îmi asum angajamentul pentru asigurarea resurselor umane şi materiale, în vederea implementării, menţinerii şi îmbunătăţirii sistemului de management integrat: calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă, având în permanentă atenţie condiţiile legale şi de reglementare în  vigoare aplicabile în INFO CENTER GROUP S.R.L.

                 Politica pe care o promovăm este disponibilă tuturor părţilor interesate şi  acţionează cu scopul de a asigura stabilirea, promovarea şi continua analiză a acesteia, în sistemul de management integrat, conform cerinţelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018, întreg sistemul  funcţionând  ca un ansamblu de procese orientate spre CLIENT.

Data: 08.01.2024

Director General, Ofelia Mâtcă

COD: DP-MSI-01