INFO CENTER GROUP vă oferă servicii de:

Auditarea în vederea certificării sistemelor de management, a proceselor, produselor şi/sau serviciilor

INFO CENTER GROUP are experienţă de peste 14 ani în realizarea auditurilor de conformitate cu cerinţele legale, în special a standardelor de management al calităţii ISO 9001, al mediului ISO 14001, al sănătăţii şi securităţii în muncă ISO 45001, atât pentru clienţi naţionali cât şi internaţionali.

Din portofoliul nostru vă prezentăm exemple de organizaţii la care am realizat:

  • Audituri diagnostic şi precertificare pentru Sistemul de Management al Calităţii ISO 9001 pentru diverse companii româneşti şi internaţionale
  • Audituri diagnostic şi precertificare pentru Sisteme de Management al Mediului ISO 14001 pentru companii româneşti şi internaţionale
  • Audituri diagnostic şi precertificare pentru Sistemul de Management al Sănătăţii și Securității  în Muncă ISO 45001 pentru companii româneşti şi internaţionale
  • Audituri diagnostic şi precertificare pentru Sistemul de Management al Siguranţei Alimentului ISO 22000-HACCP pentru companii româneşti
  • Audituri diagnostic şi precertificare pentru Sisteme de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate în Muncă pentru companii româneşti şi internaționale
  • Audituri de conformitate cu legislaţia de mediu din domeniul arhitecturii la clienți naţionali
  • Audituri de conformitate cu legislaţia de mediu pentru construcţii la client internațional
  • Audit de conformitate cu legislaţia de sănătate şi securitate în muncă din industria auto la client internaţional
  • Audit de conformitate cu legislatia pentru companii din servicii şi din industria auto, industria textilă, industria de prelucrare a lemnului la clienţi internaţionali
  • Audit de conformitate la clienţi pe baza codului de bună practică (mediu, sănătate şi securitate în muncă, responsabilitate socială) pentru companii naţionale

Dacă aveţi interes să vă evaluaţi prin audit conformitatea sistemului (a organizaţiei), a proceselor, produselor, serviciilor şi a locurilor de muncă, apelând la specialiştii noştri în audit, vă solicităm să trimiteți un e-mail la office@sbinfo.ro

INFO CENTER GROUP este partener cu CERTIND S.A. din 2022

Organismul tău de certificare, din 2003
CERTIND - Partener pentru Certificari ISO
Adresa: Bucuresti, Sector 1 Str. George Enescu nr. 27-29 Palatul UGIR 1903
Tel: +4 0788 966 910
E-mail: office@certind.ro
web: www.certind.ro