Curs Agent de securitate

Agent de securitate - curs de pregatireCurs AGENT DE SECURITATE este acreditat A.N.C., fiind curs de calificare, nivel 2, având cod N.C. 5169.1.3.

FORMATORI AUTORIZAȚI – specialiști activi, cu bogată experiență în domeniu, ce posedă și performanțe în formarea adulților.

DURATA DE PREGĂTIRE – numărul total de ore este 360, din care:

 • pentru pregatire teoretică: 60 ore
 • pentru pregatire practică: 300 ore

CERTIFICATE DE CALIFICARE – eliberate de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, fiind valabile pe viață, atât naţional cât şi internaţional, prin apostilare, în toate ţările ce au aderat Convenţiei de la Haga.

CONDIȚII DE ACCES:

Pregatire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare:

 • MINIM STUDII DE BAZĂ, VÂRSTA MINIMA 18 ANI

Competențe/abilitați specifice:

 • VIGILENT, REZISTENȚĂ LA EFORT FIZIC

Aviz medical:

 • CERTIFICAT MEDICAL/FIȘA DE APTITUDINI CU SPECIFICAȚIA „APT PENTRU A DESFĂȘURA ACTIVITĂȚI SPECIFICE CA AGENT DE SECURITATE”

Alte condiții (după caz):

 • SA NU AIBĂ ANTECEDENTE PENALE PENTRU INFRACȚIUNI SĂVÂRȘITE CU INTENȚIE
 • SA FIE PERSOANE CU CETĂȚENIA ROMÂNĂ SAU A UNUIA DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE

TEMATICA CURS:

 1. Gestionarea cu răspundere a resurselor materiale din dotarea postului;
 2. Completarea corecta şi lizibila a documentelor specifice serviciului de securitate;
 3. Asigurarea permanentă a ordinii de securitate în obiectiv, inclusiv realizarea controlului acces pentru persoane şi autovehicule;
 4. Rezolvarea în mod legal şi profesionist, a incidentelor de securitate;
 5. Asigurarea informării operative a celor în drept privind ordinea de securitate în obiectiv;
 6. Aplicarea corectă a normelor de securitate şi sănătate în muncă;
 7. Aplicarea/respectarea permanentă a normelor de protecţie a mediului;
 8. Asigurarea menţinerii unor relaţii de muncă eficace.

Cursul se va desfăşura pe 3 module, după cum urmează:
Modulul I – Pregătirea generală;
Modulul II – Pregătirea operaţională;
Modulul III – Pregătirea specifică rezolvării incidentelor.

Obiectivul cursului:

La finalul cursului, absolventii vor detine competențe pentru:
a) Pregătirea profesională specifică
b) Pregătirea juridică
c) Pregătirea tehnică specifică a agenţilor de securitate înarmați
d) Pregătirea practică

Grupul țintă

Cursul se adresează tuturor celor interesați să-și dezvolte competențele necesare pentru calificarea „Agentului de securitate”

Prețul cursului este de 550 lei/persoană la plata integrală și 600 lei/persoană la plata în 2 rate

 

Loc de desfășurare

Institutul pentru Calificari INFO CENTER GROUP

Adresa: strada Zaharia Boiu, nr.2 cladirea ATCOM, Sibiu
< Vezi harta zonei aici >

Cursul se poate organiza și în alte localități din țară, unde există grupe de minim 14 solicitanți.

Acte necesare la înscriere:

1. formularul de înscriere completat și trimis on line de pe această pagină
2. copia Cărții de Identitate, a ultimei diplome a unității de învățământ absolvite”

3. certificat de naștere

4. certificat de căsătorie (dacă este cazul)

5. aviz psihologic si cazier judiciar

6. adeverință medicala cu mențiunea “apt pentru activitatea de Agent de securitate  trimise prin fax: 0269-244911 sau la e-mail: office@sbinfo.ro sau online încărcate mai jos.

Formular de înscriere

Nume:

Prenume:

C.I./B.I. pentru persoane fizice:

C.U.I./C.I.F. pentru persoane juridice:

Date de contact

Telefon/e-mail:

Mesajul tău:

Încărcați următoarele acte:

Carte de identitate

Certificat de naștere

Certificat de căsătorie (daca este cazul)

Ultima diplomă obținută

Adeverință medicală

Cazier judiciar

Aviz psihologic

Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.Am citit și sunt de acord cu politica de confidențialitate impusă
Confirm că am peste 16 ani

Certificatul de calificare obținut:

Certificat_calificare