Curs Agent Dezinfecție, Deratizare, Dezinsecție (DDD)

Cursul de specializare “Agent Dezinfecţie, Deratizare, Dezinsecţie” este autorizat ANC, în 40 ore de teorie şi practică, cei interesaţi putând să dobândească competenţele necesare pentru obţinerea unui Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, fiind singurul recunoscut în toate ţările care au aderat Convenţiei de la Haga.

Curs DDD

Tematica cursului este:

 • comunicare adecvată la locul de muncă
 • aplicarea normelor de protecția mediului
 • securitate și sănătate în muncă și situații de urgență
 • planificarea activității proprii
 • pregătirea și realizarea dezinfecției
 • pregătirea și realizarea deratizării
 • pregătirea și realizarea dezinsecției
 • monitorizarea suprafețelor procesate
 • utilizarea și întreținerea aparatelor de lucru.

Grupul țintă

Cursul se adresează tuturor absolvenților cu studii de bază, care doresc să obțină competențe specifice privind realizarea corectă și legală, a activităților: dezinfecție, deratizare si dezinsecție a suprafețelor, inclusiv modul de utilizare si întreținere a aparatelor ți instalațiilor.

Curs autorizat preţ 650 lei/persoană

Loc de desfășurare

Institutul pentru Calificari INFO CENTER GROUP

Adresa: strada Rennes, nr.2, Sibiu
< Vezi harta zonei aici >

Cursul se poate organiza și în alte localități din țară, unde exista grupe de minim 14 solicitanți.

Acte necesare la inscriere:

 1. formularul de înscriere completat și trimis on line de pe această pagină
 2. copie C.I., certificat de naștere, certificat căsătorie (dacă este schimbare de nume) și copia ultimei diplome a unității de invățământ absolvită trimise prin fax: 0269-244911 sau la e-mail: office@sbinfo.ro sau online încărcate mai jos.

Formular de înscriere

Nume și prenume:

C.I./B.I. pentru persoane fizice:

C.U.I./C.I.F. pentru persoane juridice:

Date de contact

Telefon/e-mail:

E-mail:

Mesajul tău:

Încărcați următoarele acte:

Carte de Identitate

Certificat de naștere

Certificat de căsătorie (dacă este cazul)

Ultima diplomă obținută

Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.Am citit și sunt de acord cu termenii și condițiile impuse
Confirm că am peste 16 ani


Certificatul de absolvire obținut:

Certificat_absolvire